Exxen - Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Bu bilgilendirme HİZMET SAĞLAYICISI (“EXXEN” olarak da anılabilir) olarak EXXEN tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca www.exxen.com adlı internet sitesinden elektronik ortamda satın almak üzere aboneliği onaylayan aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ile ilgili detaylar hakkında tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.

1.HİZMET SAĞLAYICI OLAN EXXEN’E AİT BİLGİLER:

Hizmet Sağlayıcı olarak EXXEN’e ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Şirket Adı : EXXEN DİJİTAL YAYINCILIK A.Ş

MERSİS No : 0645037107700001

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve

Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 96731-5

Vergi Daire ve

Vergi Numarası : Beşiktaş Vergi Dairesi / 6450371077

Şirket Adresi : Levent Mahallesi Hayat Sk. No: 4/ Beşiktaş/İstanbul

Şirket Telefonu : 08502418148

Kep Adresi : exxenyayincilik@hs03.kep.tr

Şirket e-posta adresi : exxen@mail.comdatatr.com

2.HİZMET SAĞLAYICIYA İLİŞKİN HİZMET BİLGİLERİ

HİZMET SAĞLAYICISI olarak internet üzerinden yayınlanan EXXEN dijital platformunda EXXEN’e özel yapımlar, yerli ve yabancı diziler, filmler ve belgesellerin Tüketici tarafından izlenilmesini sağlayan abonelik usulü ile faaliyet gösteren dijital kanal olarak hizmet vermektedir.

3. HİZMETİN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Tüketici www.exxen.com adresi üzerinden ve/veya mobil cihaz, telefon, akıllı televizyon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden aylık veya yıllık abonelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda EXXEN’in sunduğu reklamsız veya reklamlı içerik hizmetlerinden (“İçerik Hizmetleri”) yararlanabilecektir.

EXXEN Tüketici’ye sunduğu içerikleri kendi yayın akışı içerisinde tek taraflı olarak değiştirebilir.

Tüketici’nin EXXEN platformuna abonelik esnasında tanıttığı kredi kartının geçerli olup olmadığının teyidi amacıyla 1 TL (veya sisteme tanıtılan kredi kartının faaliyet merkezi Türkiye’de olmayan bir banka veya ödeme kuruluşuna tabi olması durumunda 1 TL’ye denk gelen yabancı para birimi) tutarında ücret tahsil edilecek olup, söz konusu bedel bir hafta içerisinde Tüketici’nin kredi kartına iade edilecektir.

Tüketicinin Aylık yenilenen abonelik paketini seçmesi halinde: abonelik, Tüketici tarafından fatura yenileme tarihinden önce feshedilmediği takdirde, satın alındığı tarihe denk gelen günde yenilenecektir. Yenilenen döneme ilişkin hizmet bedeli Tüketici’nin EXXEN’e bildirdiği kredi kartı üzerinden düzenli olarak; ilk kesilen fatura tarihine denk gelen ay dönümünde tahsil edilecektir. Ne var ki; aboneliğin yenilenmesinin istenmemesi halinde yenileme tarihinden önce abonelik iptal talebinin madde 6’da belirtilen usullerde EXXEN’e iletilmesi gerekmektedir.

Tüketici Sözleşme’nin imzasından sonra EXXEN’in işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, Tüketici’nin aboneliği, öncesinden seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir.

Yıllık yenilenen abonelik seçilmesi halinde: Abonelik Tüketici tarafından abonelik süresi boyunca fesih edilmediği takdirde, satın alındığı tarih itibariyle sisteme abone olduğu güne denk gelen yıl dönümünde yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Tüketici’nin belirlediği ödeme aracından fatura tarihine denk gelen yıl dönümünde tahsil edilecektir. Yenilemenin istenmemesi halinde, en geç yenileme tarihinden bir önceki ay içerisinde yer alan fatura döneminde fesih talebinin yazılı olarak veya çağrı merkezimiz üzerinden EXXEN’e iletilmesi gerekmektedir. Tüketici, Sözleşme’nin imzasından sonra EXXEN’in işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, Tüketici’nin aboneliği, öncesinden seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir.

Ödeme bilgisi ve kampanya kodu girilen kurgunun söz konusu olduğu ve kampanya bitiminde kendiliğinden aylık yenilenen aboneliğin geçerli olacağı hallerde: Kampanya süreleri tek taraflı olarak EXXEN tarafından belirlenecek olup, bu süre sona ermeden önce Tüketici tarafından feshedilmediği takdirde abonelik, kampanyanın sona erdiği tarih itibariyle aylık yenilenen abonelik paketi üzerinden devam edecektir. Abonelik, kampanya süresi sona ermesinden önce ya da Tüketici tarafından abonelik başlatıldığı takdirde ve yenileme tarihinden önce fesih edilmediği takdirde, mevcut aboneliğin başladığı tarih itibariyle aylık olarak yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Tüketici’nin bildirdiği ödeme yöntemleri üzerinden ilk fatura tarihine denk gelen ay dönümünde düzenli olarak tahsil edilecektir. Ne var ki; Tüketici’nin yenilemeyi istememesi halinde, yenileme tarihinden önce abonelik iptal talebinin madde 6’da belirtilen usullerde EXXEN’e iletilmesi gerekmektedir.

Tüketici, EXXEN’in ifa ettiği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu İçerik Hizmetleri’ni hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüketici, EXXEN’in sağlamış olduğu İçerik Hizmetleri’nin kullanılması için içerikleri izleyeceği teknik donanım, yazılım programları, sistemsel altyapı vb. sağlanmasından münhasıran kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. EXXEN’in Tüketici’ye ait gerekli altyapı, donanım veya cihazları sağlamaması sonucu İçerik Hizmetleri’nin ifa edilmemesinden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4. HİZMETİN ÜCRETLENDİRİLMESİ

Hizmet bedeli, Tüketici’nin banka veya kredi kartından tahsil edilecek olup aşağıda belirtilen şekillerde Tüketici’den ödeme alınacaktır.

Banka veya kredi kartıyla aylık abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen fatura tarihine denk gelen ay dönümünde tahsil edilecek abonelik bedeli reklamlı paket için 9,90 TL ve reklamsız paket için 19,90 TL olup tüm vergiler dâhildir.

Banka veya kredi kartıyla yıllık abonelik seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her yıllık dönem başında tahsil edilecek abonelik bedeli reklamlı paket için 99 TL ve reklamsız paket için 199 TL olup tüm vergiler dâhildir. Toplam tutar EXXEN tarafından tek seferde peşin olarak tahsil edilir.

EXXEN, her zaman hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Hizmet bedellerinde değişiklikler bir sonraki fatura dönemine etki edecektir. Tüketici, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi, hizmet bedelinin Tüketici’den tahsil edileceği tarihe kadar feshetme hakkını haizdir. Bu tarihe kadar sözleşmeyi feshetmeyen Tüketici yenilenen döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir.

5. HİZMETİN TESLİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Tüketici tarafından satın alınan hizmet, elektronik ortamda teslim edilmektedir. Tüketici hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren en geç 5 dakika içerisinde faydalanmaya başlayabilirler. Tüketici hizmeti EXXEN platformuna e-mail ve şifresi ile girerek İçerik Hizmetleri’ne ulaşabilir.

Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme EXXEN tarafından tahsil edilemez ise, EXXEN ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Mücbir sebep sayılan ve EXXEN’in olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, EXXEN yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, EXXEN için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için EXXEN’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve 13/06/2019 tarihli 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğrayan 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

6. ABONELİK İPTALİ

Aylık yenilenen abonelik seçilmesi halinde; abonelik iptalini yenileme dönemi öncesindeki bir ay içerisinde yazılı olarak veya çağrı merkezimiz üzerinden EXXEN’e iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. İptal talebinin alınması üzerine, bir sonraki ay içerisinde yenileme tarihine denk gelen günde abonelik otomatik olarak durdurulacaktır.

Yıllık yenilenen abonelik seçilmesi halinde; süresinden önce iptal etmek isteyen Tüketici’nin bu talebini abonelik süresi içerisinde yazılı olarak veya çağrı merkezimiz üzerinden EXXEN’e iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. İptal talebinin alınması üzerine, abonelik bir sonraki ay içerisinde yenileme dönemine denk gelen günde otomatik olarak durdurulacaktır.

Yıllık yenilenen reklamlı veya reklamsız aboneliklerde Tüketici’ye tanınan iki aylık ücretsiz izleme hakkı, Tüketici’nin aboneliğini iptal etmesi halinde geçersiz olacaktır. Bu kapsamda cayma hakkını kullanan Tüketici’ye yıllık paketlerde uygulanan indirim tutarı ile paketi kullandığı ay hesabı dahil edilmek suretiyle ödenen bedelden mahsup edilerek iade edilecektir.

Aylık veya Yıllık aboneliklerde Tüketici tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde, EXXEN fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on dört gün (14) içinde Tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın yukarıda belirtilen şekilde hesaplanmak suretiyle yapılacak indirim tutarın mahsup edilmesi kaydıyla iade edecektir.

7. YETKİLİ HUKUK

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasından doğacak sair uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde Tüketici, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Tüketici EXXEN tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şikayetlerini 08502418148 no.lu çağrı merkezi veya teknikdestek@exxen.com adresi üzerinden iletebilir. Bununla birlikte tüketici şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketici’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya tüketicinin ikametgahında bulunan Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.

9. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a)İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

b)EXXEN platformunu bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek Tüketici’nin sorumluluğundadır.

c) Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Sözleşme alım yapılması akabinde Tüketici tarafından bildirilen elektronik posta adresine EXXEN tarafından gönderilecektir.

Tüketici işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun zaman zaman EXXEN tarafından EXXEN’in tek taraflı iradesi ile güncellenebileceğini, güncelleme olması halinde de işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.